Om Atsahuset

Om Atsahuset 2018-04-13T09:18:21+02:00

Atsahuset då..

När stadsarkitekt Hedin drog första strecket till ritningen för Atsahuset, var 1800-talet på väg in i ett nytt århundrade. Gävle blomstrade. Företagen växte och blev fler, staden expanderade i flera riktningar. Området kring Gasklockorna är idag ett tidstypiskt minne från förra sekelskiftet. Byggnaderna i kvarteret Steneborg har bevarat sin ursprungliga karaktär, och innanför väggarna lever känslan av det hårda arbetet och den positiva framtidstron kvar.

Gävle Åkerredskap samt Atsa AB’s remdrivna maskiner och excenterpressar har sedan länge tystnat, och nu har nya entreprenörer och företag flyttat in.

.. och nu

Idag ryms en mängd verksamheter i de restaurerade lokalerna i anrika Atsahuset. Åtta av dessa företag är verksamma inom kommunikationsbranschen, allt från industridesign till live-tv. I huset finns därför spetskompetens som spänner över hela kommunikations- och marknadsområdet. Det har vi valt att samla under ett gemensamt paraply: Atsahuset kommunikationsfabrik.

Tillsammans kan vi, i kommunikationsfabriken, erbjuda dig som kund kompletta helhetslösningar. Precis som vilken fullservicebyrå som helst.

Så nästa gång du är i närheten och ser de ikoniska fönstren är du välkommen att stanna till på en kopp kaffe. Vem vet – kanske är vi både en, två, eller åtta företag som kan hjälpa dig i din kommunikation? Välkommen in!